Privacy statement Mijn baan in de zorg B.V.                   

Verwerkingsdoelen

Persoonsgegevens die Mijn baan in de zorg B.V. van zorgverleners ontvangt, gebruikt Mijn baan in de zorg B.V. voor de volgende doeleinden:

 • Om u gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening en/of gebruik te kunnen maken van uw dienstverlening;
 • Om met u een handelsrelatie aan te gaan en te onderhouden.
 • Om opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren en daarvoor de administratie te voeren.
 • Om uw geschiktheid voor een bepaalde opdracht te beoordelen, uw beschikbaarheid vast te leggen en u in contact te brengen met of voor te stellen aan één of meerdere (potentiële) opdrachtgevers, werkgevers en/of relaties;
 • Om u te bemiddelen naar een opdracht bij een zorgvrager (natuurlijk persoon en/of zorginstelling);
 • Om in uw opdracht en voor uw rekening uw administratie voor u te verrichten;
 • Om in uw opdracht en voor uw rekening andere specifieke diensten voor u te verrichten;
 • Om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;
 • Om u toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van onze besloten web omgevingen, portals en intranetomgevingen.

 Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Mijn baan in de zorg B.V. verwerkt uw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor haar dienstverlening. De volgende persoonsgegevens verwerken wij bij de inschrijving van een zzp’er, uitzendkracht of sollicitant, :

 • NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens
 • Geboortegegevens, geslacht
 • Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, motivatie, functie, stages en werkervaring
 • Gegevens over trainingen en opleidingen die u hebt gevolgd of gedaan
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften
 • Wij checken of u beschikt over een geldige VOG en bewaren die ook.
 • Pasfoto (of ander beeldmateriaal) op vrijwillige basis
 • Nationaliteit, BSN-nummer, kopie ID bewijs, werkvergunning (indien van toepassing)
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie
 • Een actueel overzicht van bekwaamheid van voorbehouden en risicovolle handeling.
 • Wij bewaren het bewijs van inschrijving in het BIG-register.
 • Indien van toepassing bewaren wij een afschrift uittreksel Kamer van Koophandel.
 • Wij bewaren een afschrift uw polis beroepsaansprakelijkheidsverzekering
 • Wij bewaren uw bewijs van betaling van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering die u heeft afgesloten.
 • Wij bewaren een afschrift van uw bewijs van lidmaatschap van een externe klachtenfunctionaris
 • Wij bewaren een afschrift van uw bewijs van aansluiting bij de geschillencommissie.
 • Wij bewaren een afschrift uw klachtenprocedure
 • Wij bewaren een kopie van uw privacyreglement volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • Wij bewaren een kopie van uw bankpas
 • Wij bewaren een kopie van uw bewijs BTW nummer en vrijstelling daarvan
 • Wij bewaren de referenties van klanten en/of bemiddelingsbureau over u.
 • Wij bewaren het bewijs van inschrijving in het kwaliteitsregister
 • Indien van toepassing bewaren wij een kopie van de door u ingevulde ondernemerscheck van de Belastingdienst
 • Wij bewaren alle overige documenten die u aan ons aanlevert, die wij als relevant achtten.

Waar worden uw gegevens opgeslagen

Uw gegevens kunnen opgeslagen worden in een of meerdere van de volgende systemen: in het systeem FleGO en in uw persoonlijke dossier in de OneDrive van Mijn baan in de zorg B.V.

Hoelang bewaren wij uw gegevens

Uw gegevens worden minimaal 7 jaar bewaard. Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang dat nodig is om de dienst te kunnen leveren en/of controle van overheidsinstanties t.b.v. onze bedrijfsvoering mogelijk te maken. Hierna zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Aan wie geven wij uw gegevens

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan partijen aan wie Mijn baan in de zorg B.V. diensten verleent. Al onze medewerkers zijn bevoegd om uw gegevens in te zien. Eventuele opdrachtgevers / zorginstellingen zouden ook uw gegevens in bezit kunnen krijgen indien dit noodzakelijk is voor bemiddeling tussen u en de zorginstelling.

Uitleg over cookies en de reden van gebruik

Een cookie is een tekstbestandje dat door een website op de computer, smartphone of tablet wordt geplaatst. Dat gebeurt met verschillende bedoelingen. Een cookie onthoudt:

 • dat u bent ingelogd op een site.
 • welke producten u in een winkelmandje op een webshop hebt gestopt.
 • uw voorkeursinstellingen (als deze er zijn), zoals lettergrootte of taal.

Daarnaast worden er cookies geplaatst door statistiekprogramma’s. Statistiekprogramma’s houden bezoekersgedrag op websites bij. Bijvoorbeeld hoeveel bezoekers er op een bepaalde knop drukken of een bepaalde pagina bezoeken.

En tot slot worden cookies gebruikt door adverteerders en sociale media. Door middel van cookies kan het surfgedrag van gebruikers worden gevolgd over verschillende sites. Cookies met deze eigenschap heten ’tracking cookies’, oftewel ‘volgcookies’ in goed Nederlands.

Hoe werkt een cookie?

Om te snappen hoe cookies werken, moet u eerst weten hoe internet werkt:

Open uw browser (bijvoorbeeld Chrome, Edge, Internet Explorer, Firefox of Safari).

Surf naar een website. Bijvoorbeeld van mijnbaanindezorg.nl. Dus typ in de adresbalk ‘www.mijnbaanindezorg.nl’.

Uw computer stuurt nu een verzoek naar de server van Mijn baan in de zorg. Een verzoek wil zeggen ‘laat mij de homepage van Mijn baan in de zorg zien’.

De server reageert op dit verzoek door de homepage te sturen. Resultaat: u ziet in de browser de homepage van Mijn baan in de zorg.

Cookiewet

Volgens de cookiewet uit 2018 mogen volgcookies alleen worden geplaatst nadat de gebruiker daarvoor toestemming heeft gegeven. En een site mag geen gebruikers blokkeren die geen toestemming geven. Vandaar dat u bijvoorbeeld op de site van de NPO twee opties ziet (‘Ik wil Sociale Media koppelingen’ en ‘Ik wil gepersonaliseerde advertenties’).

Voor de andere cookies, die nodig zijn om in te kunnen loggen en dergelijke, is geen toestemming vooraf nodig omdat deze op geen enkele manier de privacy van de gebruiker schaden.

Cookies verwijderen

U kunt cookies van uw computer verwijderen, bijvoorbeeld via de instellingen van uw internetprogramma. Bedenk wel dat als een cookie zorgt dat u automatisch op een site inlogt, dat niet meer gebeurt als de cookie wordt verwijderd. Het is dus handig om sommige cookies niet weg te gooien, als u uw cookies opschoont.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens

Wij maken gebruik van uitsluitend zeer betrouwbare ICT omgevingen die veiligheid hoog in het vaandel hebben. Alle computersystemen zijn voorzien van meervoudige beveiligingssoftware. Hardware is tevens voorzien van de laatste beveiligingstechnieken.

 Uw privacy rechten

U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren, wissen en/of te ontvangen en / of over te laten dragen.

Indien u gebruik wilt maken van een recht of u heeft hierover vragen, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Tevens heeft u het recht om een klacht in te dienen met betrekking op de beveiliging of verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft ook het recht op intrekking van verleende toestemming.

Contact
Heeft u vragen, klachten of opmerkingen over de bescherming van uw persoonsgegevens, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via backoffice@mijnbaanindezorg.nl of aan Mijn baan in de zorg B.V. , Bos en Lommerplein 280, 1055 RW Amsterdam. Bent u niet tevreden met de behandeling van uw klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door Mijn baan in de zorg B.V. , dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Omdat we niet uitsluiten dat onze dienstverlening in de toekomst verandert, zou ook deze privacyverklaring op punten kunnen veranderen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze versie is opgesteld in augustus 2022.